U-CERT projekt (2019. szeptember - 2022. augusztus)

Az U-CERT a Horizont 2020 programon belül támogatott projekt, amely 2019. szeptembertől 2022. augusztusig tart. A projekt fő célja a felhasználó-központú energiahatékonysági értékelési és tanúsítási rendszer új generációjának bevezetése az épületek holisztikus és költséghatékony módon történő értékelése céljából.

- A minőség és a megbízhatóság konvergenciájának elősegítése az M/480 mandátum alapján kidolgozott EPB szabványok felhasználásával, lehetővé téve a technológiai szempontból semleges megközelítést, amely összehasonlítható alapon, átlátható módon mutatja be a nemzeti és a regionális döntéseket

- Ösztönözni kell az innovatív megoldások holisztikus és felhasználó-központú fejlesztését és alkalmazását, beleértve az épületek okos funkciók fogadására történő alkalmassá tételét

- Ösztönözze és támogassa a végfelhasználókat a döntéshozatalban (pl. a mély felújításnál), ösztönözze a jobb beszerzést és növelje a bizalmat azáltal, hogy látható hozzáadott értéket teremt az energetikai tanúsítvány használata

Az U-CERT arra összpontosít, hogy megerősítse az EPBD tényleges megvalósítását azáltal, hogy felhasználói betekintést nyújtson és alkalmazzon, valamint egyenlő feltételeket teremtsen a megvalósítási tapasztalatok megosztása érdekében az összes érintett fél számára, az EPB Központ segítségével és felhatalmazásával.

Cégünk a Comfort Consulting Kft. a projekt magyarországi résztvevője.
Az U-CERT projekt weblapja: https://u-certproject.eu/

 

TripleA-reno projekt (2018. május - 2021. április)

A TripleA-reno az Európai Unió által támogatott H2020 projekt, amely 2018. májustól 2021. áprilisig tart. A projekt fő célkitűzése a lakóépületek mélyfelújításának ösztönzése, úgy hogy a felújításokat vonzóvá és megfizethetővé tegye a felhasználók számára. Ennek érdekében a projekt során olyan felhasználó központú platform kerül kifejlesztésre, mely segíti a döntéshozatali, a kivitelezési és a használati fázist.

Vonzó: A projekt egyik célja, hogy növelje a felhasználói tudatosságot az otthoni szokások tekintetében. Az IKT (Információs és Kommunikációs Technológia) alapú megoldások a felhasználók számára előnyös, személyre szabott információt nyújtanak az energiafelhasználásról, a beltéri környezetről, az egészségről és az életmódról. Ilyen például a játékelemeket alkalmazó (gamification) platform, a virtuális valóság, az energia és a 3D-s modellezés. A játékelemek alkalmazása vonzóvá teszi a rendszert a felhasználók számára.

Elfogadható: Az elfogadható jelző a TripleA-reno projekt felhasználó-központú megközelítését jelenti. A projekt célja a „felújítási motor üzemeltetése – a kormánynál a végfelhasználó”. A TripleA-reno különböző felhasználói csoportokat von be a közös tervezési folyamatokba és állandó kommunikációt tart fenn a felhasználók és a fejlesztők között a felhasználó-központú termékek tervezése érdekében.

Megfizethető: A megfizethető jelző azt jelenti, hogy a felhasználók a saját testükre szabhatják a felújítást a projektben lévő döntéstámogatási eszközök (azaz a dinamikus és a felhasználó-központú üzleti modellek) használatával, illetve ezek segítségével műszakilag megalapozott, gazdaságos megoldást választhatnak. A megfizethetőség az üzleti modellben, a felhasználó költségmegtakarításában és a felhasználó-központú rendszerszintű megközelítésben jelenik meg.

Cégünk a Comfort Consulting Kft. a projektben résztvevő magyarországi partner.

A TripleA-reno projekt weblapja: https://triplea-reno.eu/

A TripleA-reno projektről írt cikk és a kombinált minősítés excel táblázat  a honlapunkon a „Publikációk” oldalon (http://comfortconsulting.hu/hu/publikaciok) a „Projektek” kategórián belül letölthető.

 

EuroEnergest projekt (2011. október – 2015. március)

Az EuroEnergest, az Európai Bizottság FP7 keretprogramja által támogatott projekt, amely 2011. októbertől 2015. márciusig tartott. A projektben résztvevő kutatóintézetek, egyetemek és vállalkozások célja egy olyan intelligens energia menedzsment rendszer (iEMS) kidolgozása, mellyel az autóiparban, elsősorban az épületgépészeti rendszerek tekintetében minimum 10%-os energia-megtakarítás érhető el.

A projekt hosszú távú célja, hogy a kifejlesztett rendszer az autógyárak mellett más termelő üzemegységeknél is használható legyen, lehetővé téve az energiahatékony üzemeltetést és az energia-megtakarítást. A jelenleg használatos EMS rendszerek elsősorban „passzív” monitoring rendszerek, melyek az energiahatékonyság érdekében időszakos jelentéseket készítenek, kiugróan magas energiafogyasztás esetén riasztó jelzést küldenek a felhasználónak, de intézkedési javaslatot nem készítenek automatikusan, ill. nem modellezik dinamikusan az energiatermelő,- és fogyasztó rendszereket. Az EuroEnergest projekt célja egy olyan intelligens energia menedzsment rendszer kifejlesztése, mely kapcsolatot teremt az ipari termelési adatok és az energiatermelés, valamint az energiafogyasztás között, dinamikusan modellezi ezeket, előrejelzést ad a várható energiafogyasztásról, optimalizálja a szükséges energiafelhasználást és az energiaköltségeket, valamint maximalizálja a helyben elérhető energiaforrások és az alacsony fosszilis energiafelhasználású rendszerek alkalmazását (pl. napelem, kapcsolt energiatermelés).

A projekt kulcsfontosságú résztvevője az egyik legfontosabb európai autógyártó, a SEAT, a VW csoport tagja, mely kiváló lehetőséget teremt arra, hogy a projekt során kifejlesztett rendszert valós körülmények között, a SEAT spanyolországi járműgyárában, Martorellben teszteljük.

Cégünk a Comfort Consulting Kft. a projekt magyarországi résztvevője volt.

A EuroEnergest projektről írt cikkek a honlapunkon a „Publikációk” oldalon (http://comfortconsulting.hu/hu/publikaciok) az „Energetikai audit” kategórián belül letölthetőek.

 

SEARCH II projekt (2010 - 2013)

A SEARCH (School Environment and Respiratory Health of Children) kezdeményezés egy kutatási projekt, amely az EU környezetvédelmi és egészségügyi cselekvési terve és az Egészségügyi Világszervezet gyermekek környezetvédelmi és egészségügyi cselekvési terve Európában nemzetközi keretei között került megvalósításra. A SEARCH kezdeményezést pénzügyi szempontból és technikailag az olasz Környezetvédelmi, Szárazföldi és Tengeri Minisztérium (IMELS) támogatta.

A SEARCH kezdeményezés első szakasza (2006–2009) átfogó adatbázis létrehozását eredményezte, amely több légszennyező anyag kültéri és beltéri koncentrációjának mintegy 400 osztályteremben végzett mérésein és több mint 7000 gyermek egészségügyi értékelésén alapult a kiválasztott országokban. Az SEARCH I következtetései és ajánlásai alapján a kezdeményezést megerősítették az ötödik környezetvédelmi és egészségügyi miniszteri konferencián, amelyet Parmában, Olaszországban tartottak 2010-ben. Az érdekeltek és a szakértők a SEARCH II nyomonkövetési projektet javasolták az értékes kutatás folytatása érdekében. Négy új ország csatlakozott, illetve a környezet- és egészségügyi értékeléseket kibővítették, beleértve a tíz ország kiválasztott iskoláiban a beltéri komfort tényezők és az energiafelhasználás vizsgálatát.

A projekt két fő összetevőből áll: környezeti megfigyelés, egészség értékelés és energiafogyasztás értékelés; valamint a környezeti és egészségügyi kapacitásépítés az iskolákban.

A SEARCH II projekt (2010–2013) eredményei a gyermekek komfortérzetének és a beltéri légszennyezettségnek az iskolákban történő felmérésén alapultak. Egy munkaanyag készült, amely a beltéri szennyezés mérséklésére irányuló politika szerepére összpontosított. A SEARCH II projekt következtetései és ajánlásai támogatják a környezet- és egészségpolitika kialakítását Közép- és Kelet-Európában és azon túl. A SEARCH kezdeményezést a WHO Európa Parma nyilatkozatának (Izrael, Haifa) 2015. évi félidős felülvizsgálatában is bemutatták, mint a Parmai Nyilatkozat végrehajtásához történő hozzájárulást.

Cégünk a Comfort Consulting Kft. készítette el a SEARCH II projekthez kapcsolódó magyarországi iskolák energetikai vizsgálatát, valamint a külföldi iskolák energetikai felmérésének kiértékelését. A projekt keretein belül 10 országban összesen 96 db iskola energetikai vizsgálatát végeztük el.

A Search II projekt záró jelentése a honlapunkon a „Publikációk” oldalon (http://comfortconsulting.hu/hu/publikaciok) a „Projektek” kategórián belül letölthető.