dotted-banner.png
energetikai szakreferens kotelezo almeres

Energetikai szakreferens, kötelező almérés

Vegye fel velünk a kapcsolatot

Írjon nekünk

Energetikai szakreferens, kötelező almérés

Energetikai szakreferens

Az energiahatékonysági törvénynek és a 122/2015. Kormányrendeletnek megfelelően 2016. december 21-től kötelező energetikai szakreferenst alkalmazni minden vállalatnak (nagyvállalat és kkv is), amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a

a) 400 000 kWh villamos energiát, vagy

b) 100 000 m3 földgázt vagy

c) 3 400 GJ hőmennyiséget.

Az energetikai szakreferensi tevékenységünk az alábbiakból áll: 

  • Figyelemmel kísérjük a vállalkozás energiafelhasználásának változásait, valamint az energiahatékonysági intézkedések megvalósítását.
  • Részt veszünk a vállalkozás alkalmazottai energiahatékonysági szemléletének kialakításában.
  • Javaslatokat fogalmazunk meg az energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban.
  • Gondoskodunk a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések és az alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról.
  • Szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt veszünk a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében,
  • Havonta jelentést készítünk tevékenységünkről, a vállalat tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről az előző évi azonos időszakbeli fogyasztási adatok, a végrehajtott beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények figyelembe vételével.
  • Összefoglaló éves jelentést készítünk a havi jelentések alapján a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet a jogszabály szerint a vállalat a saját honlapján május 31-ig kötelesek közzétenni.
  • Elkészítjük és elküldjük a MEKH-nek a 2015. évi LVII. törvény 22/C. § szerint az éves adatszolgáltatást a 2/2017 MEKH Rendeletben rögzített adattartalommal. Az éves adatszolgáltatást minden év június 30-áig kell teljesíteni!

A Comfort Consulting Kft. 2004. évi alapítása óta számos energetikai auditot készített. Az elkészített energetikai auditok alapján nagy tapasztalattal rendelkezünk az energiafogyasztás elemzésében, az energiahatékonysági fejlesztési lehetőségek és üzemeltetési eljárások kidolgozásában is, mely a szakreferensi szolgáltatás alapja.

Ha Önnek energetikai szakreferensre van szüksége, kérjük szíveskedjen felvenni velünk a kapcsolatot az elérhetőségeinken!

 

Kötelező villamos almérés

2020. január 24-én hatályba lépett az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek által telepítendő almérők telepítési pontjainak, valamint az almérők alkalmazásával történő mérés minimális követelményeinek meghatározásáról szóló 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet. Villamos almérőket a szakreferens alkalmazására köteles gazdálkodó szervezeteknek kell felszerelni, amennyiben rendelkeznek olyan berendezésekkel vagy berendezéscsoportokkal, amelyek teljesítménye meghaladja a Rendeletben előírt szinteket, vagy amelyek társasági adó kedvezményt vesznek igénybe energiahatékonysági beruházáshoz vagy felújításhoz.

szakref vill mr

A Rendelet a jogszabályoknak való megfelelés megkönnyítése, és a beruházások tervezhetősége érdekében lépcsőzetes bevezetést tartalmaz. Az almérőket a Rendeletben meghatározott telepítési pontokra 2021. január 1-ig, illetve 2022. január 1-ig kell felszerelni.

 

2021. január 1-ig

2022. január 1-ig

önálló villamos berendezések (névleges teljesítmény)

>100 kW

>50 kW

hőtermelő és klímaberendezések (névleges elektromos teljesítmény)

>140 kW

>70 kW

egy betáplálási ponton keresztül megtáplált és technológiai sorba állított berendezések (egyidejű teljesítmény)

-

>100 kW

Kivételt képeznek azok a berendezések, amelyek villamosenergia-felhasználása a beépített teljesítmény és az üzemidő alapján számítással meghatározható, valamint az átlagosan 1000 üzemóra/év (2021. január 1-ig 2000 üzemóra/év) üzemidőt el nem érő berendezések.

A rendelet alkalmazásában almérő a legalább negyedóránkénti mérésre alkalmas, a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló 43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet szerint legalább B pontossági osztályba sorolt, a váltóáramú hatásos villamos energia mérésére szolgáló fogyasztásmérő, vagy fogyasztásmérő rendszer, amely alkalmas a mért értékek tárolására, vagy adatgyűjtő rendszerbe tárolás céljából történő továbbítására.

A villamos almérő rendszer telepítéséhez partner cégünket az EnerIT Innovation Kft.-t ajánljuk. Amennyiben ajánlatot szeretne kérni almérő rendszer telepítésére, szíveskedjen felvenni velünk a kapcsolatot az elérhetőségeinken!

ugyfel-ico.png
916
SIKERES PROJEKT
ugyfel-ico.png
1211
ELÉGEDETT ÜGYFÉL
ugyfel-ico.png
78
MEGNYERT PÁLYÁZAT

KAPCSOLAT

CÍM

2310 Szigetszentmiklós, Deák Ferenc u. 2. fszt. 3.

TELEFON

+36 30 964 2500